Instalace SpeedBox2 for YAMAHA

Instalace SpeedBox2 pro YAMAHA:

1. Odpojte baterii z elektrokola.

2. Povolte 6 šroubů držící plastový kryt motoru.

3. Lehce povolte 1 šroub držící motor na nejnižší pozici, nevytahujte!

4. Povolte a vytáhněte dva šrouby držící motor na horních pozicích.

5. Motor sklopte směrem dolů.

6. Rozpojte konektor čidla snímače otáček a konektor vedoucí k displeji.

7. K rozpojeným konektorům připojte SpeedBox2.

8. SpeedBox 2 vložte do rámové trubky.

9. Motor přiklopte k rámu směrem nahoru.

10. Zašroubujte tři šrouby držící motor a dotáhněte. Ideálně momentovým klíčem nastaveným na moment dle informací na podložce šroubu.

11. Přiklopte plastový kryt motoru a přišroubujte jej zpět pomocí šesti šroubů.

12. Baterii připojte zpět do elektrokola.

Provoz SpeedBox2 pro YAMAHA:

1. Zapněte elektrokolo.

2. Aktivace a deaktivace se provádí tlačítkem pro osvětlení umístěným na řídítkách.

3. Po zapnutí elektrokola je SpeedBox2 vždy vypnutý.

4. Po prvním stisknutí tlačítka pro osvětlení se na displeji po dobu jedné vteřiny zobrazí aktuální rychlost 5.0 km/h, to znamená, že je zařízení aktivní a vaše kolo pojede rychlostí až 50 km/h.

5. Po dalším stisknutí tlačítka pro osvětlení se na displeji zobrazí 2.5 km/h, a to znamená, že je SpeedBox2 deaktivován a přípomoc je aktivní pouze do rychlosti 25 km/h.

Upozornění:

1. Ujistěte se, že použití produktů SpeedBox není v rozporu s platnou legislativou země, ve které budete své elektrokolo používat.

2. Buďte při jízdě ohleduplní ke svému okolí.

3. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé použitím produktů SpeedBox a SpeedBox2.

4. Vždy používejte cyklistickou přilbu a další ochranné pomůcky.