Instalace SpeedBox pro SHIMANO

Instalace Speedbox1 pro SHIMANO:

1. Vypněte elektrokolo.
2. Odpojte a vyjměte baterii z elektrokola.
3. Odmontujte všechny součásti elektrokola tak, abyste měli přístup ke konektorům motoru.
4. Rozpojte konektory na kabelu od motoru k čidlu otáček.
5. Zapojte SpeedBox do odpojených konektorů.
6. Zbývající konektor připojte do konektoru na světla.
7. Zkompletujte motor zpět do původního stavu.
8. Nasaďte a připojte baterii zpět do rámu elektrokola.
9. Zapněte elektrokolo.
10. Aktivaci/deaktivaci SpeedBoxu provedete stisknutím tlačítka LIGHT.

SpeedBox pro SHINANO E6000:

SpeedBox pro SHIMANO E8000:

Upozornění:

Při provozu elektrokol vzniká mnoho dodatečných rizik, která se nevyskytují v běžné cyklistice. Při použití produktů SpeedBox nebo SpeedBox2 elektrokolo dále nesplňuje požadavky dle normy (ČSN) EN 15194 +A1, kdy výkon pomocného elektrického pohonu nebude snížen ani přerušen při dosažení rychlosti 25 km/h a více. Před instalací a jakýmkoliv použitím produktů SpeedBox nebo SpeedBox2 se důsledně ujistěte, že jejich použití není v rozporu s právními předpisy země, ve které budete své elektrokolo používat.

V členských zemích EU je při použití produktů SpeedBox nebo SpeedBox2 elektrokolo považováno za malý motocykl, čímž při jeho provozování na pozemních komunikacích může vzniknout povinnost užívání ochranné přilby (helmy), sjednání povinného ručení (či jiného obdobného pojištění), registrace takovéhoto dopravního prostředku (včetně umístnění registrační značky) včetně nutnosti být držitelem příslušného řidičského oprávnění.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé použitím produktů SpeedBox nebo SpeedBox2.
Elektrokola vybavena produkty SpeedBox nebo SpeedBox2 není dovoleno používat na pozemních komunikacích, cyklostezkách a veřejných prostranstvích.

Elektrokola vybavena produkty SpeedBox nebo SpeedBox2 je možno používat výhradně na svém vlastním pozemku, výhradně na svou vlastní zodpovědnost.