Zasady i warunki

Reklamacje - zwrot i wymiana

Klienci proszeni są o przestrzeganie tej procedury przy zwrocie towaru. To znacznie przyspieszy całą procedurę reklamacyjną. Jeśli złożysz wniosek nieprawidłowo, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy.

Procedura zwrotu i wymiany towaru:

 1. 1. Skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem info@speedbox-tuning.com, podaj numer zamówienia i opisz swój problem.
  2. Personel pomocy technicznej najpierw spróbuje rozwiązać problem za Ciebie lub utworzy zdarzenie reklamacyjne. Otrzymasz propozycję wymiany chipa lub zwrotu pieniędzy. Dzięki temu krokowi będziemy wiedzieć, czego spodziewać się po Twojej przesyłce.
  3. Dołącz krótki opis przyczyny reklamacji/zwrotu towaru.
  4. Zapakuj wszystko starannie.
  a) Wypełnij tę etykietę i przyklej ją na opakowaniu.

                            lub

          b) Zapisz tę informację na opakowaniu:
              - odbiorca:

                               Ebike Electronic s.r.o.
                               K Nemocnici 938/21
                               74101 Novy Jicin
                               Czech Republic

              - nadawca
              - numer zamówienia
              - pozycja, ilość sztuk, kod HS
              - informację, że zawartość paczki jest reklamowanym towarem

             Pokud nebude balík obsahovat všechny tyto informace, balík nemusí být správně proclen, bude Vám celním úřadem vrácen a Vaše reklamace nebude vyřízena.

 1. Jeśli paczka nie zawiera wszystkich tych informacji, paczka może nie zostać prawidłowo odprawiona, zostanie zwrócona przez urząd celny, a reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

Pobierz fakturę pro forma tutaj

Zachowaj numer przesyłki do ewentualnego śledzenia przesyłki.

Zespół SpeedBox Tuning jest dostępny pod adresem info@speedbox-tuning.com i chętnie przeprowadzi Cię przez cały proces zwrotu i wymiany.

Wysyłka i płatność

Metody transportu:
Standard Int´l Shipping (Česká Pošta) Zone 1 - 100 g - Dostawa w ciągu tygodnia
PPL (Zone 1- 5 kg) - Czas dostawy 1-2 dni
DPD Private (Zone 1 - 3 kg) - Czas dostawy 1-4 dni
DHL Express (Zone 1 - 3 kg) - Czas dostawy 1-2 dni

Opcje płatności:
Transfer - bezpłatny

Numer konta: 2702323444/2010
IBAN: CZ18 2010 0000 0027 0232 3444
SWIFT: FIOBCZPPXXX


Paypal - Opłata 5%

ComGate (karta płatnicza) - Opłata 2%.

I. Postanowienia wstępne

Operator sklepu internetowego www.speedbox-tuning.pl
Ebike Electronic s.r.o.
Praha - Staré Město, Rybná 716/24, kod pocztowy 11000
Republika Czeska
ID: 05553555

(dalej zwany e-sklepem)
Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej.
Stosunki prawne, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych warunkach, są regulowane przez ustawę nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”).

Jeżeli Kupującym jest konsument (osoba inna niż przedsiębiorca, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej składa zamówienie lub zawiera umowę ze Sprzedawcą) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego regulują również postanowienia § 2158 i nast. ObčZ („Szczególne przepisy dotyczące sprzedaży towarów w sklepie”), a w przypadku kupujących-konsumentów również ustawą nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „Zos”) .


II. Definicje

Umowa konsumencka  –umowa sprzedaży, o dzieło, o świadczenie usług lub inna umowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jeżeli stroną umowy jest z jednej strony konsument (osoba inna niż przedsiębiorca, która składa zamówienie lub zawiera umowę ze sprzedawcą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu), a z drugiej strony dostawcą, lub sprzedawca.

Sprzedawca – prowadzący sklep internetowy – osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza produkty lub świadczy usługi na rzecz kupującego.

Kupujący – konsument – ​​osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna lub prawna, która kupuje produkty lub korzysta z usług w celu innym niż prowadzenie interesów z tymi produktami lub usługami.
Kupujący niebędący konsumentem – przedsiębiorca dokonujący zakupu produktów lub usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

III. Przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie

Dostęp do e-sklepu może być uwarunkowany podaniem niektórych danych osobowych kupującego. W takim przypadku Sprzedawca będzie postępował z tymi danymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Dane osobowe będą w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Dane będą przechowywane i nie będą udostępniane aplikacjom innych firm. Sprzedawca może wykorzystywać podane dane osobowe poza zakresem przetwarzania niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy wyłącznie na warunkach określonych poniżej. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podany przez niego adres e-mail, podany w związku z zakupem produktu lub usługi, może być wykorzystywany do wysyłania informacji handlowych ze sklepu internetowego zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb., jako zmieniony, z ofertą podobną
produkt lub usługę. W przypadku, gdy adresat nie chce otrzymywać dalszych komunikatów handlowych, może wyrazić swój sprzeciw wobec przesyłania komunikatów handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej sprzeciw wobec przesyłania komunikatów handlowych na adres e-mail sklepu .
IV. Przyjęcie i realizacja zamówienia, umowa kupna

Warunkiem realizacji zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i wymagań zawartych w formularzu zamówienia. Zanim Kupujący ostatecznie potwierdzi zamówienie, będzie miał prawo do sprawdzenia całości zamówienia i wprowadzonych danych.
Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na formę zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji ze skutkiem ostatecznym poprzez naciśnięcie przycisku potwierdzenia zamówienia. To zgłoszenie jest wiążące.
Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez wysłanie zamówienia przez Kupującego po wybraniu sposobu transportu i płatności oraz przyjęcie zamówienia przez e-sklep, e-sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w transmisji danych. Sklep internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy poprzez wysłanie wiadomości informacyjnej na podany przez Kupującego adres e-mail.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia Kupującego w przypadku oczywistej pomyłki co do ceny, opisu lub zdjęcia produktu w katalogu produktów zamieszczonym w sklepie internetowym Sprzedawcy na dowolnym etapie realizacji zamówienia. O nieprzyjęciu zamówienia z powodu oczywistej pomyłki Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:
- towary nie są już produkowane lub dostarczane lub cena dostarczanych towarów uległa znacznej zmianie.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
Jeżeli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na jego konto, a umowa kupna-sprzedaży nie zostanie zawarta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia na towary, których nie ma w ofercie e-sklepu,
a także zamówienie na towar, którego producent lub dostawca nie może dostarczyć (nie jest już produkowany, nie można dostarczyć innych kolorów itp.).

Umowa zawierana jest w języku czeskim. W przypadku sporządzenia tłumaczenia tekstu umowy na potrzeby kupującego, w przypadku sporu dotyczącego interpretacji warunków obowiązuje interpretacja umowy w języku czeskim.

 
V. Ceny

Ceny podane w sklepie internetowym są cenami ostatecznymi, zawierają podatek VAT. Koszty transportu, których wysokość może się różnić w zależności od konkretnego zamówienia (w zależności od wybranego sposobu transportu), są następnie doliczane w formularzu zamówienia. Ostateczna wyliczona cena po wypełnieniu formularza zamówienia jest już wliczona w cenę wraz z opłatą za przesyłkę. Cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia przez Kupującego obowiązuje jako cena przy zawieraniu umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

VI. Dostawa towaru
Kupujący/konsument zobowiązany jest do należytego odebrania towaru od przewoźnika, sprawdzenia integralności opakowania, ilości opakowań, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie zawiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, zaleca się, aby Kupujący we własnym interesie nie przyjmował przesyłki! Odbierając Kupujący potwierdza, że ​​przesyłka spełnia wszystkie warunki i wymagania, o których mowa powyżej oraz że późniejsze reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki nie będą uwzględniane.

VII. Zwrot towaru – odstąpienie od umowy w terminie 14 dni

 1. Kupującemu, który zawarł umowę kupna-sprzedaży na odległość i dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym, przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostawy bez podania przyczyny (zgodnie z nowym Kodeksem Cywilnym § 1829 ust. 1)
 2. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, prześle lub przekaże sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, towar, który od niego otrzymał.
 3. Przepis § 1832 par. 4 Kodeksu cywilnego stanowi, że „jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu kupującemu – konsumentowi otrzymanych środków pieniężnych, zanim kupujący – konsument zwróci mu towar albo udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy”.
 4. Zalecamy zwrot towaru w jak największym stopniu w stanie oryginalnym, nieuszkodzonym, nieużywanym, nienoszonym, niepranym, w tym z oryginalnymi metkami, metkami i dokumentami sprzedaży.
 5. Po dokonaniu zwrotu towaru (nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem) środki zostaną zwrócone kupującemu na podany przez niego numer rachunku bankowego.
 6. Jeśli kupujący zwróci towar używany, uszkodzony, wyprany, bez oryginalnego opakowania, metek... w ciągu 14 dni, cena zakupu za towar nie zostanie zwrócona w całości. W takim przypadku sprzedający obniży cenę zakupu o zużycie.
 7. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy w całości pokrywa kupujący. Towar można również zwrócić osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą zwrócimy Ci niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu w wyżej wymienionym terminie 14 dni, w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
Niezwłocznie prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VIII. Prawa z tytułu wadliwego wykonania - Reklamacje

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny).

Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego. Umowny okres gwarancji rozpoczyna się od dnia przejęcia towaru przez kupującego.
Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że przedmiot był już wadliwy w momencie odbioru.

 1. Sprzedawca odpowiada za wady powstałe po przejęciu towaru w okresie 24 miesięcznej gwarancji lub w okresie użytkowania wskazanym w reklamie, na opakowaniu produktu lub w załączonej instrukcji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u sprzedawcy bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady. Nie możesz użyć uszkodzonego przedmiotu. Jeżeli czyni to pisemnie lub drogą elektroniczną, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz zapytanie o sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Kupujący może zwrócić się do sprzedającego najpóźniej w ciągu dwóch lat (o ile nie określono inaczej dla towaru) od otrzymania towaru, zgodnie z jego żądaniem, o bezpłatne usunięcie wady lub rozsądną obniżkę ceny; jeżeli nie jest to niewspółmierne do charakteru wady (w szczególności, gdy wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), można żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad albo nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy wyłącznie ten składnik.
 4. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy. Może również żądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia roszczenia Konsumenta, jeżeli wykaże, że Kupujący wiedział o wadzie towaru przed jej przejęciem lub sam ją spowodował.
 6. W przypadku rzeczy sprzedawanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą wynegocjowano niższą cenę.
 7. W przypadku wady, która stanowi nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna, czy nieusuwalna), kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki z ceny zakupu.
 8. Jeżeli po naprawie wada dająca się usunąć (trzecia reklamacja z powodu tej samej wady lub czwarta z powodu różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący może skorzystać z prawa do rabatu od ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.
 9. Przy odbiorze towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru i niezwłocznego usunięcia z przewoźnikiem ewentualnych usterek powstałych w transporcie (spisanie protokołu reklamacyjnego). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez przewoźnika.
 10. Reklamacje rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ustawowym terminie 30 dni.

Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względu na dużą ilość różnych typów monitorów o różnych ustawieniach kolorystycznych, kolory towarów oferowanych na zdjęciach w e-sklepie mogą minimalnie odbiegać od kolorów towarów w rzeczywistości.

IX. Program Dożywotnia gwarancja


Dożywotnia gwarancja obowiązuje na następujących zasadach:

 1. Dotyczy wyłącznie produktów marki własnej SpeedBox.
 2. Dotyczy wyłącznie klientów, którzy zakupili swoje produkty w naszym oficjalnym sklepie internetowym i przedstawili ważny dowód zakupu (fakturę lub dowód dostawy).
 3. Obejmuje wady produkcyjne lub funkcjonalne produktów SpeedBox, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowego montażu produktów SpeedBox.
 4. Nie obejmuje wad produktów SpeedBox spowodowanych aktualizacją oprogramowania rowerów elektrycznych, w których zamontowane zostały produkty SpeedBox.