Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą, dla celów sprzedaży, przesyłania wiadomości handlowych oraz innych działań marketingu bezpośredniego przedsiębiorcy internetowego.

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma handlowa Ebike Electronic s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, REGON: 05553555, (zwana dalej „administratorem“).

  2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy K Nemocnici 21, Nový Jičín, adres email info@speedbox-tuning.com, telefon +420 702 042 874.

  3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 2. PRZYCZYNA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda udzielona temu administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „rozporządzeniem”).

 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wysyłanie wiadomości handlowych oraz wykonywanie innych działań marketingowych przez administratora wobec Ciebie.

  2. Administrator nie podejmuje automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane przez administratora to maksymalnie 5 lat, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu przetwarzania).

 5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby świadczące usługi marketingowe na rzecz administratorów.

  2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

 6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

  1. Na warunkach określonych w rozporządzeniu masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w zależności od przypadku, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

  2. W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez administratora. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed takim wycofaniem zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz odwołać wysyłając pisemną prośbę na adres e-mail Ebike Electronic s.r.o.

  3. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy, masz m.in. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.