Instalace SpeedBox1 pro BROSE

Instalace Speedbox1 pro BROSE:

1. Vypněte elektrokolo.
2. Odpojte a vyjměte baterii z elektrokola.
3. Odmontujte všechny součásti elektrokola tak, abyste měli přístup k motoru.
4. Přestřihněte kabely od motoru k čidlu otáček a odizolujte je.
5. Zapojte kabely do příslušných konektorů na SpeedBoxu podle vyznačených barev.
6. Zkompletujte motor zpět do původního stavu.
7. Nasaďte a připojte baterii zpět do rámu elektrokola.
8. Zapněte elektrokolo.

Upozornění:

Při provozu elektrokol vzniká mnoho dodatečných rizik, která se nevyskytují v běžné cyklistice. Při použití produktů SpeedBox nebo SpeedBox2 elektrokolo dále nesplňuje požadavky dle normy (ČSN) EN 15194 +A1, kdy výkon pomocného elektrického pohonu nebude snížen ani přerušen při dosažení rychlosti 25 km/h a více. Před instalací a jakýmkoliv použitím produktů SpeedBox nebo SpeedBox2 se důsledně ujistěte, že jejich použití není v rozporu s právními předpisy země, ve které budete své elektrokolo používat.

V členských zemích EU je při použití produktů SpeedBox nebo SpeedBox2 elektrokolo považováno za malý motocykl, čímž při jeho provozování na pozemních komunikacích může vzniknout povinnost užívání ochranné přilby (helmy), sjednání povinného ručení (či jiného obdobného pojištění), registrace takovéhoto dopravního prostředku (včetně umístnění registrační značky) včetně nutnosti být držitelem příslušného řidičského oprávnění.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé použitím produktů SpeedBox nebo SpeedBox2.
Elektrokola vybavena produkty SpeedBox nebo SpeedBox2 není dovoleno používat na pozemních komunikacích, cyklostezkách a veřejných prostranstvích.

Elektrokola vybavena produkty SpeedBox nebo SpeedBox2 je možno používat výhradně na svém vlastním pozemku, výhradně na svou vlastní zodpovědnost.